Kessing Photography

Privacy verklaring

EKPhotography is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

EKPhotography verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.


Bij EKPhotography kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Gegevens over je activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via erwinkessing@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De ontvangen gegevens worden door EKPhotography vertrouwelijk gebruikt en je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van je betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij je persoonlijk te kunnen afleveren

– EKPhotography analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

– EKPhotography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

EKPhotography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:


De hierboven genoemde persoonsgegevens blijven opgeslagen, twee jaar nadat de laatste foto’s voor je gemaakt zijn. Zo om niet telkens alle gegevens weer op te vragen indien je binnen de gestelde tijd weer foto’s wilt hebben.


Foto’s die ik in jouw opdracht heb gemaakt, worden minstens 1 jaar bewaard, als backup waar je gebruik van kunt maken mocht je jouw foto’s verliezen. Je foto’s worden direct van al mijn systemen verwijderd, als jij als opdrachtgever daar om vraagt.


De cookies van de website blijven 24 maanden bewaard om zo analytische gegevens te kunnen analyseren.


Delen van persoonsgegevens met derden

EKPhotography verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, wordt ervoor gezorgd dat ook zij een privacyverklaring online hebben om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EKPhotography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

EKPhotography maakt voor het functioneren van het bedrijf, gebruik van diensten van een aantal bedrijven. Deze bedrijven hebben elk hun eigen privacybeleid.

Voor email maak ik gebruik van mijn webhosting en Gmail. Hierop is de privacyverklaring van mijn webhosting en Gmail van toepassing.

Het versturen van foto’s gaat meestal via WeTransfer. Hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Mijn website is gehost bij een webhosting en hierop is deze privacyverklaring van toepassing.

Gebruik van foto’s op Facebook, de privacyverklaring van Facebook kunt u hier lezen.

Gebruik van foto’s op Instagram, de privacyverklaring van Instagram kunt u hier lezen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

EKPhotography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan je afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door EKPhotography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar erwinkessing@gmail.com


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.


EKPhotography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

EKPhotography neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via erwinkessing@gmail.com


Publicatie

Indien je ervoor kiest zelf foto’s op social media te plaatsen (zonder EKPhotography logo), dan dient de naam van EKPhotography, duidelijk te worden vermeld, of een verwijzing naar www.erwinkessing.nl in de publicatie te worden opgenomen, tenzij anders overeengekomen.


Bij het bevestigen van de afspraak, geef je ook toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor de website, www.erwinkessing.nl, social media zoals Facebook en Instagram, promotie materiaal zoals flyers. Hiervoor wordt geen vergoeding of korting gegeven. Wanneer je niet wilt dat de gemaakte foto’s worden gebruikt op bovengenoemde media, dan dien je dit vooraf, per email, kenbaar te maken aan EKPhotography.


Bij aanschaf van foto’s en/of digitale bestanden (Hoge resolutie) heb je het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan foto’s en/of digitale bestanden voor commerciële doeleinden of wedstrijden te gebruiken.


Het is niet toegestaan geleverde foto’s en/of digitale bestanden in een andere (kleur)bewerking, dan aangeleverd, op social media (Facebook, Flickr, Twitter, LinkedIn e.d.) of andere websites te plaatsen.


Privacyverklaring van facebook kan je hier lezen.

Privacyverklaring van Instagram kan je hier lezen.

Privacyverklaring van mijn webhosting kan je hier lezen.


Wijzigingen privacybeleid

EKPhotography behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.erwinkessing.nl/privacy.


Disclaimer

De inhoud van www.erwinkessing.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel EKPhotography tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt EKPhotography expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Bekijk de volledige disclaimer.


Vragen

Als je naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via bovenvermelde gegevens.


Contactgegevens:

EKPhotography

erwinkessing@gmail.com

https://www.erwinkessing.nl

+31 (06) 27219888

KvK 54417821

Facebook

Kessing photography

Instagram @ekphoto_insta

© EKPhotography     

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK